CẮT BÁNH SINH NHẬT

12/08/2016 - 15/08/2016

HUYỀN THOẠI GÕ CỬA

18/08/2016 - 23/08/2016

LÊN BA CÀNG BÁ

27/08/2016

Sự kiện "Lễ hội cắt bánh" đã kết thúc
Sự kiện "Lễ hội cắt bánh" đã kết thúc
1
1
6
1
2
7
6
Phần bánh đã được gửi đến các HLV

HUYỀN THOẠI GÕ CỬA

Bạn đã sẵn sàng chào đón các huyền thoại bóng đá đến gia nhập đội bóng của mình?